Fastighet

Anmäl fel i din bostad till HSB direkt här

Alternativt, ring 010-442 24 24 (bemannad under kontorstid)

 

 

Akuta fel

HSB Tel. 010-442 24 24 (under kontrostid)

Vid akuta fel efter kontorstid kontakta Securitas på 010-470 55 98.
Akuta fel kan till exempel vara en vattenläcka eller strömavbrott.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall

Ring 112 

 

Anmälan av fel relaterade till Bredband eller TV

 

Kontakta Telenor: www.telenor.se/kundservice/felanmalan